Kwaliteit

Bij het bieden van de beste mondzorg voor onze patiënten staat kwaliteit voorop. Om de kwaliteit in onze praktijk te waarborgen hanteren we de richtlijnen van de KNMT, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde. De KNMT is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland.

Kwaliteitsregister Tandartsen

Tandartspraktijk De Watertoren staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Tandartsen, het KRT. Met het KRT-keurmerk laten we zien dat we voor optimale tandheelkundige zorg in de praktijk staan.

Richtlijn Infectiepreventie

We volgen de Richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken. De regels in deze richtlijn zijn opgesteld door de KNMT en gelden als professionele standaard in de tandheelkunde. Ons team heeft de cursus Infectiepreventie gevolgd, zodat u erop kunt vertrouwen dat we volgens deze richtlijn werken. Twee keer per jaar wordt onze praktijk gevisiteerd en wordt de kwaliteit in onze praktijk gemeten.